Tietosuoja

Sivustolla kerättävät tiedot

Käytämme sivuston toiminnallisuuksiin tai sivuston käytön tilastointiin liittyviä evästeitä. Keräämme evästeiden avulla sivuston käytöstä tilastollisia tietoja verkkopalvelun kehittämiseksi. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Voit hallita evästeitä muuttamalla selaimen asetuksia. Voit halutessasi estää evästeiden käytön, sallia ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Tällöin on syytä ottaa huomioon, että evästeiden käytön kieltäminen voi aiheuttaa puutteita sivuston toiminnoissa.

Tietosuojakäytäntömme

Eläinsuojeluasiamies on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Eläinsuojeluasiamies noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 679/2016) ja kansallista tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä.

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

Eläinsuojeluasiamies ja hänen apunaan työskentelevä henkilökunta käsittelevät henkilötietoja vastatessaan kansalaisten yhteydenottoihin sähköpostilla, sosiaalisen median viestikanavien kautta, kirjeitse tai puhelimitse. Käsittely perustuu viranomaisen lakisääteiseen velvoitteeseen antaa hallinnollista neuvontaa ja vastata asiointia koskeviin kysymyksiin (hallintolaki 434/2003, 8 §). Yleisellä tasolla yhteydenotoista nousevia eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä hyödynnetään eläinsuojeluasiamiehen vaikuttamistyössä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, eikä ilman rekisteröidyn lupaa, muuten kuin lain velvoittamissa rajoissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa tiedot: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja eläinsuojeluasiamiehellä on sinusta ja millä perusteilla tietoja käsitellään.
  • Oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää eläinsuojeluasiamiestä oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.
  • Oikeus kieltää tietojen käsittely: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää eläinsuojeluasiamiestä käsittelemästä henkilötietojasi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi voit olla yhteydessä eläinsuojeluasiamieheen: Yhteystiedot.