Siirry sisältöön

Tietosuoja

Eläinsuojeluasiamiehen toiminta on päättynyt 31.12.2023. Verkkosivustoa ei enää päivitetä.

Tietosuojakäytäntömme

Eläinsuojeluasiamies on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Eläinsuojeluasiamies noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 679/2016) ja kansallista tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä.

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto / Eläinsuojeluasiamies, PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO.

Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Ruokaviraston tietosuojavastaava, tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi.

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

Eläinsuojeluasiamies ja hänen apunaan työskentelevä henkilökunta käsittelevät henkilötietoja vastatessaan kansalaisten yhteydenottoihin sähköpostilla, sosiaalisen median viestikanavien kautta, kirjeitse tai puhelimitse. Käsittely perustuu viranomaisen lakisääteiseen velvoitteeseen antaa hallinnollista neuvontaa ja vastata asiointia koskeviin kysymyksiin (hallintolaki 434/2003, 8 §). Yleisellä tasolla yhteydenotoista nousevia eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä hyödynnetään eläinsuojeluasiamiehen vaikuttamistyössä.

Eläinsuojeluasiamiehen järjestämissä tapahtumissa eläinsuojeluasiamies ja hänen apunaan työskentelevä henkilökunta käyttävät antamiasi henkilötietoja tapahtuman järjestämiseen. Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot tapahtuman järjestämiseksi, tapahtumasta tiedottamiseksi sekä palautteen keräämiseksi. Keräämme käyttäjästä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttämisajan määrittäminen

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat nimi, tavanomaiset yhteystiedot, tapahtumaan osallistumistiedot sekä tiedot ruokavaliosta, esimerkiksi ruoka-aineallergiat tapahtuman tarjoiluiden järjestämistä varten. Tiedot kerätään suoraan ilmoittautumisen yhteydessä tapahtumakohtaisten lomakkeiden kautta. Antamasi tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun eläinsuojeluasiamiehen järjestämä tapahtuma ja palautteen keruu on turvallisesti toteutettu.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, eikä ilman rekisteröidyn lupaa, muuten kuin lain velvoittamissa rajoissa.

Eläinsuojeluasiamiehen järjestämissä tapahtumissa voimme luovuttaa tapahtuman tiloista, turvallisuudesta tai tarjoilusta vastaavalle taholle tapahtumaan osallistuvien henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa tiedot: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja eläinsuojeluasiamiehellä on sinusta ja millä perusteilla tietoja käsitellään.
  • Oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää eläinsuojeluasiamiestä oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.
  • Oikeus kieltää tietojen käsittely: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää eläinsuojeluasiamiestä käsittelemästä henkilötietojasi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi voit olla yhteydessä Ruokaviraston tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi.