Skip to content

Tillgänglighet

Djurskyddsombudsmannens verksamhet avslutades den 31 december 2023. Denna webbplats är inte längre uppdaterad.

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.elainsuojeluasiamies.fi och har upprättats 8.6.2021.

Webbplatsen elainsuojeluasiamies.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det krävs att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att webbplatsen ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Vi har utvärderat webbplatsens tillgänglighet själv i samarbete med den tekniska tjänsteleverantören. Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten av webbplatsen.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer växel 0295 016 000

 

Denna webbplats har publicerats 8.6.2021.