Skip to content
Tre nötkreatur.

Djurskydds­ombudsmannen

Djurskyddsombudsmannen har till uppgift att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer med anknytning till djurens välfärd i syfte att förbättra djurens välbefinnande samt att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete i anslutning till uppdraget.

Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete. Tjänsten som Livsmedelsverkets djurskyddsombudsman innehas av Saara Kupsala, doktor i samhällsvetenskaper.

Läs mer.

Foto: Minna Paananen.