Skip to content

Djurskydds­ombudsmannen

Djurskyddsombudsmannens verksamhet avslutades den 31 december 2023. Denna webbplats är inte längre uppdaterad.

Djurskyddsombudsmannen har till uppgift att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer med anknytning till djurens välfärd i syfte att förbättra djurens välbefinnande.

Djurskyddsombudsmannen deltar i arbetet som delegationerna för djurens välbefinnande utför. Dessa delegationer är:

Djurskyddsombudsmannen deltar även i arbetet med andra arbetsgruppers uppgifter.

Djurskyddsombudsmannen är i sitt arbete en självständig och oberoende myndighetsperson. Djurskyddsombudsmannen främjar djurens välbefinnande på en allmän samhällelig nivå. Djurskyddsombudsmannen tar inte ställning till enskilda fall och utövar inte djurskyddstillsyn. Om du upptäcker bristfällig hållning, behandling eller hantering av djur ska du kontakta kommun- eller länsveterinären eller polisen.

Djurskyddsombudsmannens verksamhetsområde omfattar alla djurgrupper som människor har att göra med, till exempel produktionsdjur, hus- och hobbydjur, försöksdjur samt vilda djur i de fall där en persons verksamhet är inriktad på dem.

Djurskyddsombuds­mannen 2020–2023

Doktor i samhällsvetenskap Saara Kupsala arbetade som djurskyddsombudsmannen 1.9.2020-31.12.2023. Uppdraget som djurskyddsombudsman byggde på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Tjänsten som djurskyddsombudsman administrerades av Livsmedelsverket och stationeringsorten var Seinäjoki.

Slutrapporten om djurskyddsombudsmannens arbete för åren 2020–2023 har publicerats.

Djurskyddsombuds­mannen 2013–2015

Tjänsten som djurskyddsombudsman inrättades första gången år 2013 i Finland. Veterinärmedicine licentiat Sari Salminen innehade tjänsten 12.8.2013–31.12 2015. Visstidstjänsten baserades på regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering (2011). Sari Salminen upprätthöll under sin tjänstgöring djurskyddsombudsmannens blogg.