Djurens välbefinnande

Finlands tre nationella delegationer för djurens välbefinnande har utarbetat en gemensam definition av djurens välbefinnande. Delegationerna definierar djurens välbefinnande enligt följande:

Välbefinnande är djurets upplevelse av det egna psykiska och fysiska tillståndet. Begreppet djurs välbefinnande beskriver hur djuret mår, och det kan växla mellan bra och dåligt. Djurets välbefinnande påverkas av djurets möjligheter att anpassa sig till händelser och förhållanden i omgivningen. Om anpassningen inte lyckas eller om djuret orsakas fortgående eller hård stress, påfrestning, beteendestörningar eller ohälsa, försämras djurets välbefinnande.

Mer information om definitionen av och forskning i djurens välbefinnande finns på Djurens välfärdscentral (Eläinten hyvinvointikeskus) webbplats (på finska).

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om lagstiftning och övervakning av djurens välbefinnande.