Skip to content

Blogg

Hur ändrar lagen om djurvälfärd aveln av sällskapsdjur?

20.12.2023Blogg
En svart hund tittar på kameran. I bakgrunden syns ett snöigt landskap.

Djurskyddsombudsmannen bjöd in aktörer inom branschen för att diskutera avel av sällskapsdjur i november 2023. Syftet med rundabordssamtalet var att gestalta lägesbilden och riktlinjerna för avel enligt den nya lagen om djurvälfärd. Dagens tema introducerades av tre expertpresentationer.

Tjänsten som djurskydds­ombudsman förlängs inte

8.9.2023Blogg
Får i hagen. Bilden innehåller texten: "Tjänsten som djurskyddsombudsman avslutas den 31 december 2023".

Djurskyddsombudsmannens arbete upphör efter årsskiftet eftersom den tidsbundna tjänsten inte förlängs. Beslutet motiveras med ekonomiska skäl. Verksamheten fortsätter normalt under hösten. En oberoende myndighet behövs för att lyfta fram djurfrågor i beslutsfattandet. Läs mer i bloggen.

Hur nötkreaturens välbefinnande framskrider

5.7.2023Blogg
Vasikka seisoo kukkaniityllä, katsoo suoraan kameraan.

Den 22 maj 2023 ordnade djurskyddsombudsmannen och Djurens välfärdscentral ett öppet webbinarium om frågor gällande nötkreaturens välbefinnande. Under webbinariet fick man lyssna till inhemska forskares presentationer om aktuella undersökningar och anförande av en ekomjölkgård.