Blogg

Vid seminariet om avel och djurens välbefinnande hördes expertanföranden ur flera synpunkter om hur avel inverkar på djurens välbefinnande

1.7.2022Blogg
Svartvit hund i gräset.

I seminariet om avel och djurens välbefinnande som organiserades 23.5–24.5.2022 av djurskyddsombudsmannen och Djurens välfärdscentral samlades man för att lyssna och diskutera om avel och djurens välbefinnande under ledning av expertföredrag. I detta blogginlägg sammanfattas de synpunkter på frågor om djurens välbefinnande i samband med avel som aktualiserades i seminariets expertföredrag.