Blogg

Lagförslaget om djurvälfärd medför förbättringar men har också brister – djurskyddsombudmannen gav ett utlåtande om propositionen till utskott

25.1.2023Blogg
Sika on paikallaan ja katsoo kameraan.

Regeringens proposition med förslag till lag om djurvälfärd lämnades till riksdagen i september. I propositionen ingår reformer som förbättrar djurvälfärden, men den har också betydande brister. Djurskyddsombudsmannen har gett ett utlåtande om propositionen till utskotten, och centrala observationer om utlåtandet har samlats i den här bloggen.

Det är viktigt att Finland strävar efter en ambitiös politik för djurvälfärd – vi föreslår olika åtgärder för att främja djurvälfärden i en politikrekommendation

12.10.2022Blogg
Joutsen laskeutuu veteen.

Djurvälfärd är ett växande politikområde, och samhällsdebatten om djurens välmående blir allt starkare. Djurskyddsombudsmannen och Djurens välfärdscenter har lämnat ett förslag om centrala åtgärder för att främja djurvälfärden. Förslaget lyfter fram frågor som gäller djurvälfärden och förutsätter politiska beslut för att stimulera samhällsdebatten om dessa frågor.

Vid seminariet om avel och djurens välbefinnande hördes expertanföranden ur flera synpunkter om hur avel inverkar på djurens välbefinnande

1.7.2022Blogg
Svartvit hund i gräset.

I seminariet om avel och djurens välbefinnande som organiserades 23.5–24.5.2022 av djurskyddsombudsmannen och Djurens välfärdscentral samlades man för att lyssna och diskutera om avel och djurens välbefinnande under ledning av expertföredrag. I detta blogginlägg sammanfattas de synpunkter på frågor om djurens välbefinnande i samband med avel som aktualiserades i seminariets expertföredrag.