Skip to content

Rundabordssamtal om avel och sällskapsdjurs välbefinnande

20.12.2023Evenemang

 

Djurskyddsombudsmannen ordnar rundabordsdiskussioner kring aktuella teman med anknytning till djurvälfärd. Diskussionerna ordnas som ett led i djurskyddsombudsmannens uppgift att stödja och främja samarbetet mellan olika parter för att förbättra djurvälfärden.

Djurskyddsombudsmannen ordnade ett rundabordssamtal om avel och välbefinnande hos sällskapsdjur den 28.11.2023. Syftet med rundabordssamtalet var att sammanföra aktörerna för att skapa en lägesbild av avelns betydelse för husdjurens välbefinnande. Syftet med diskussionen var att hjälpa till att skissa upp riktlinjer för avel enligt den nya lagen om djurens välbefinnande. Representanter för myndigheter, hund- och kattorganisationer, djurskyddsorganisationer, forskning och veterinärer bjöds in.

Läs en sammanfattning av diskussionen i Djurskyddsombudsmannens blogg.

En promemoria om diskussionen och diabilder från inledningsanförandena är tillgängliga på finska.