Skip to content

Högskolepraktikanter stöd i djurskyddsombudsmannens arbete

26.4.2023Blogg

Essi Vesanen och Eisa Hermanoff.

Högskolepraktikanter är en värdefull hjälp i djurskyddsombudsmannens verksamhet. Essi Vesanen började som högskolepraktikant vid djurskyddsombudsmannen den 17 april och kommer att arbeta fram till mitten av juli med bland annat kommunikation i sociala medier och på webben, ordnande av evenemang och grafisk planering och genomförande av kommunikationsmaterial. Essi studerar bioekonomi för tredje året vid yrkeshögskolan i Jyväskylä och har tidigare arbetat med grafisk design, fotografering och tryckta medier. Välkommen Essi!

Under det senaste halvåret har Eisa Hermanoff, som är magisterstuderande i internationella relationer, arbetat som praktikant vid djurskyddsombudsmannens kommunikation. Under sin praktik har Eisa till exempel planerat djurskyddsombudsmannens externa kommunikation, skött om kommunikation i sociala medier och på webben, skrivit webbtexter, planerat och förverkligat kommunikationsmaterial och hjälpt till att ordna evenemang. Eisa har gjort en värdefull insats i utvecklingen av djurskyddsombudsmannens kommunikation. Praktiken avslutas i slutet av april, och då fortsätter studierna. Ett varmt tack till Eisa!