Siirry sisältöön

Eläinten hyvinvointi

Suomen kolme kansallista eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaa ovat muodostaneet yhteisen eläinten hyvinvoinnin määritelmän. Neuvottelukunnat määrittelevät eläinten hyvinvoinnin seuraavasti:

Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Käsitteellä eläimen hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta, käytöshäiriöitä tai haittaa terveydelle, eläimen hyvinvointi heikkenee.

Lisää tietoa eläinten hyvinvoinnin määritelmästä ja eläinten hyvinvointitutkimuksesta löytyy Eläinten hyvinvointikeskuksen verkkosivuilta.

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy tietoa eläinsuojelulainsäädännöstä ja valvonnasta.