Siirry sisältöön

Eläinsuoje­luasiamies

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Eläinsuojeluasiamies osallistuu eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien työskentelyyn. Näitä neuvottelukuntia ovat:

Eläinsuojeluasiamies osallistuu myös muihin tehtävään liittyvien työryhmien työskentelyyn.

Eläinsuojeluasiamies on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Eläinsuojeluasiamiehen virka sijaitsee Ruokavirastossa ja toimipaikkana on Seinäjoki.

Eläinsuojeluasiamies edistää eläinten hyvinvointia yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Eläinsuojeluasiamies ei ota kantaa yksittäistapauksiin eikä tee eläinsuojeluvalvontaa. Jos havaitset huonoa eläimen pitoa, kohtelua tai käsittelyä, ole yhteydessä kunnan- tai läänineläinlääkäriin tai poliisiin.

Eläinsuojeluasiamiehen toiminta-alueeseen sisältyvät kaikki eläinryhmät, joiden kanssa ihmiset ovat tekemisissä, esimerkiksi tuotantoeläimet, seura- ja harrastuseläimet, koe-eläimet sekä luonnonvaraiset eläimet silloin, kun ihmisen toiminta kohdistuu niihin.

Eläinsuojeluasiamiehen työstä vuosilta 2020–2022 on saatavilla toimintakooste.

Eläinsuojeluasia­mies Saara Kupsala

Valokuva eläinsuojeluasiamiehestä Saara Kupsalasta.
Kuva: Kari Likonen

Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala aloitti tehtävässä 1.9.2020. Eläinsuojeluasiamiehen virka on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Saara Kupsala on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän väitteli Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2019. Hän tutki väitöskirjassaan tuotantoeläimiin suuntautuvia asenteita ja käsityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kupsala on lisäksi suorittanut valtiotieteiden maisterin (Helsingin yliopisto, 2010) ja Master of Arts -tutkinnon (Lancasterin yliopisto, 2002).

Kupsala on tutkinut eläinten hyvinvoinnin teemoja väitöskirjassaan ja eri tutkimushankkeissa yli 10 vuoden ajan ja julkaissut aiheesta useita julkaisuja. Ennen eläinsuojeluasiamiehen virassa aloitusta Kupsala työskenteli tutkijana Helsingin yliopiston hankkeessa, jossa hän tutki lounasruoille rakentuvia merkityksiä osana joukkoruokailun muutosta ilmastokestävämpään suuntaan. Hän on myös toiminut vierailevana tutkijana Hankenissa, tehnyt väitöskirjaa apurahojen avulla, työskennellyt nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa sekä ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on lisäksi tehnyt maa- ja metsätalousministeriölle yhteiskuntatieteellisen selvityksen, jossa hän tarkasteli eläinten aseman muuttumista Suomessa.

Eläinsuojeluasia­mies vuosina 2013–2015

Eläinsuojeluasiamiehen virka perustettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2013. Virkaa hoiti eläinlääketieteen lisensiaatti Sari Salminen 12.8.2013–31.12.2015. Määräaikainen virka pohjautui pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan (2011). Sari Salminen piti tehtävää hoitaessaan eläinsuojeluasiamiehen blogia.