Siirry sisältöön

Koirien ja kissojen kasvatuksesta tarvitaan lisää tutkimustietoa

14.11.2023Blogi

Valkoinen kissa pesee itseään.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n lausunto kissojen ja koirien suojelusta kaupallisessa kasvatuksessa tuo esiin puutteita tutkimustiedossa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut uuden tieteellisen lausunnon kissojen ja koirien kasvatukseen liittyvistä hyvinvointikysymyksistä. Lausunto keskittyy kolmeen osa-alueeseen: eläinten pitopaikkoihin, eläinten terveyteen ja kivuliaisiin toimenpiteisiin. Lausunnon mukaan koirien ja kissojen kasvatuksesta on saatavilla valitettavan vähän tieteellistä tietoa. EU-komissio tarvitsee taustatietoa eläinten hyvinvointilainsäädännön valmisteluun.

Pitopaikat

EFSA:n selvityksen mukaan kissoja ja koiria ei tulisi kasvattaa pysyvästi häkeissä tai pienessä tilassa. Tämä heikentää eläinten hyvinvointia ja voi johtaa stressiin ja epänormaaliin käyttäytymiseen. EFSA:n mukaan tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta liittyen koirien päivittäiseen seuran- ja ulkoiluntarpeeseen.

Ihanteellinen pitoympäristön lämpötila aikuisille kissoille on 15-26 °C. Aikuisisten koirien osalta suositeltava lämpötila riippuu sen sijaan niiden rotutyypistä. Nuorten pentujen tai tiineiden narttujen pitopaikkojen suositeltavista lämpötiloista ei ole juurikaan tutkimusta.

Vaikka valon rooli fysiologisten, hormonaalisten ja käyttäytymisrytmien säätelyssä on laajasti tunnettu, EFSA katsoo, että tieteellinen näyttö päivänvalon saannin hyvinvointivaikutuksista on yhä puutteellista.

Terveys

Lausunto kiinnitti erityistä huomiota hyvinvointiongelmiin, jotka liittyvät lisääntymiseen sekä penikoinnin tiheyteen. EFSA:n mukaan kissoja ja koiria ei pitäisi astuttaa ennen luuston kypsymistä, vaikka eläimet saavuttaisivat sukukypsyyden sitä ennen. Ennen uutta tiineyttä eläimen kunto ja yleinen terveydentila tulee arvioida, jotta emot eivät rasittuisi liikaa. Yli 6-vuotiaille naaraskissoille ja yli 8-vuotiaille narttukoirille suositellaan eläinlääkärin tarkastusta ennen astutusta. Naaraiden astutusiästä tai penikointien välisestä vähimmäisajasta ei ole yleistä ohjetta. Koirien koko on tärkeä tekijä: pienissä roduissa 18 kuukauden ikäiset koirat katsotaan täysikasvuisiksi, kun taas suuremmille roduille tarvitaan eläinlääkärin tarkastus.

Kivuliaat leikkaustoimenpiteet

Niin kutsuttuja kosmeettisia leikkauksia, kuten kynsien poistamista kissoilta, hännän katkaisua koirilta, korvien leikkaamista tai äänihuulten leikkausta ei tulisi koskaan suorittaa. Suomessa tällaiset toimenpiteet ovatkin olleet kiellettyjä jo vuodesta 1996 lähtien.

Vaikka tieteellistä näyttöä puuttuu, tulisi järkeviä ja yleisesti hyviksi havaittuja toimintatapoja edistää, kunnes riittävää tutkimustietoa on saatavilla.

 

Teksti: Marianna Norring

Lue lisää

EFSA:n tieteellinen lausunto 2023: Kissojen ja koirien pito-olosuhteisiin ja terveyteen liittyvät hyvinvointinäkökohdat kaupallisessa kasvatuksessa (englanniksi)