Siirry sisältöön

Koe-eläinten suojelun neuvottelukunnan uusi toimikausi käynnistyy

24.10.2023Blogi
Valkoinen rotta.

Valtioneuvosto on asettanut tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan viisivuotiskaudelleen ja nimennyt siihen jäsenet. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteutumista. Sen myös tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja koe-eläinten hyvinvointia koskevista toimista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Hanna-Marja Voipio ja varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Kati White. Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala toimii neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana. Eläinsuojeluasiamiehen asiantuntija Marianna Norring nimitettiin neuvottelukunnan jäseneksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskevan tutkimuksen edustajana. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.11.2023–31.10.2028, ja kokoonpano löytyy valtioneuvoston päätöksestä.

Lisäksi valtioneuvosto on asettanut hankelupalautakunnan toimikaudeksi 15.10.2023 – 14.10.2028. Hankelupalautakunnasta säädetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013). Lain tarkoituksena on varmistaa, että eläimiä pidetään ja käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä. Hankkeen, jossa eläimiä käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin, saa tehdä vain hankelupalautakunnan luvalla. Hankelupalautakunta toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä.

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 16 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan jäsenistö edustaa asiantuntemusta eri aloilta: tieteellinen tutkimus, eläinten hoito ja eläimille tehtävät toimenpiteet, eläinlääketiede sekä käytännön eläinsuojelutyö ja eettiset kysymykset. Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala ja asiantuntija Marianna Norring nimitettiin lautakunnan varajäseniksi eläinsuojelutyön asiantuntemuksen edustajina. Lautakunnan kokoonpano löytyy valtioneuvoston päätöksestä.

Lisätietoa

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2023 – 31.10.2028

Hankelupalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.10.2023 – 14.10.2028

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta (Tokes) maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013)

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013)

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta (565/2013)

Aluehallintovirasto: koe-eläimet

Eläinten hyvinvointikeskus: Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportti: Koe-eläinten hyvinvointi