Siirry sisältöön

Eläinten hyvinvointi esillä Okra-maatalousnäyttelyssä

21.9.2023Blogi

Eläinsuojeluasiamiehen asiantuntija sekä korkeakouluharjoittelijat eläinsuojeluasiamiehen ja eläinten hyvinvointikeskuksen messupisteellä.

Eläinsuojeluasiamies osallistui kesällä Oripäässä järjestetyille OKRA-maatalousmessuille yhdessä Eläinten hyvinvointikeskuksen kanssa. Messut järjestetään joka toinen vuosi ja tänä vuonna ne keräsivät yli 80 000 kävijää. Esittelypiste maa- ja metsätalousministeriön messualueella keräsi aktiivisesti kävijöitä usean päivän ajan.

Messupisteellä oli esittelyssä yksi uuden eläinten hyvinvointilain oleellisimmista muutoksista: eläinten käyttäytymistarpeet ja niiden huomioiminen eläinten pidossa. Eläinsuojeluasiamiehen esittelypisteellä kuultiin messukävijöiden ajatuksia ja saatiin ensikäden tietoa eläinten oloista. Eläinten käyttäytymistarpeista ja hyvinvoinnista pidettiin tietoisku hallinnonalan messulavalla.

Käyttäytymistarpeiden toteutuminen tuottaa hyvinvointia

Jos eläin ei voi toteuttaa tärkeää lajityypillistä käyttäytymistä, sen hyvinvointi heikkenee. Toisaalta käyttäytymistarpeiden toteuttaminen lisää eläinten mahdollisuuksia positiivisiin tunnetiloihin. Uuteen eläinten hyvinvointilakiin on kirjattu, että pysyvässä pitopaikassa eläintä ei saisi pitää jatkuvasti kytkettynä tai kääntymisen estävissä rakenteissa. Eläinten käyttäytymistarpeiden toteutumisen esteenä ovat useimmiten rajoittuneet tilat tai virikkeiden vähäisyys. Yleisöä kannustettiin tutustumaan eläinsuojeluasiamiehen toimintaan ja eläinten hyvinvointitarpeisiin messumateriaalien avulla.

Kaavio, jossa erilaisten eläinten kuvia sekä teksti: Eläinten hyvinvointilaki edistää käyttäytymistarpeiden toteutumista. Hoidossa olevan eläimen on voitava toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeita: Ravinnon etsintä, syöminen ja veden saanti, Lepo ja uni, Sosiaaliset suhteet, Kehonhuolto, Leikki, Ympäristön tutkiminen ja Liikkuminen.

Messukävijät ottivat kantaa tuotantoeläinten häkkikasvatukseen

Noin 250 vierailijaa täytti myös eläinten hyvinvointikyselyn. Siinä selvitettiin messuosallistujien näkemyksiä Euroopan komission aloitteesta lopettaa useiden tuotantoeläinlajien häkkikasvatus. Vastaukset tarvittavasta siirtymäajasta menivät lähes tasan, sen suhteen tarvitaanko 5 vai 10 vuoden aika riittävään sopeutumiseen. Vähemmistö vastaajista kannatti 20 vuoden siirtymäaikaa. Monet vastasivat myös eläinsuojelullisista syistä toivovansa hyvin nopeaa siirtymää eläinten häkittömään aikaan.

Kysely selvitti myös, millaisia hyötyjä kissojen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin koettiin tuovan. Kissojen sirutus ja rekisteröinti viranomaisen rekisteriin ovat tulossa pakollisiksi vuoden 2026 alusta alkaen. Suurin osa vastaajista tunnisti jopa neljä mahdollista hyötyä. Eniten yksittäisiä vastauksia keräsi karanneen kissan nopeampi löytyminen. Sirutuksen ja rekisteröinnin hyötyinä nähtiin myös mahdollisuus erottaa karannut kotikissa villiintyneestä kissasta, kissojen hylkäämisen ennaltaehkäisy sekä pentutehtailun ja laittoman maahantuonnin ehkäisy.

Saara Kupsala, eläinsuojeluasiamies, ja Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus, pitävät esitystä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan messuosaston lavalla.

Eläinnäyttely puhutti

Karjanäyttelykehässä esiintyivät erirotuiset lehmät ja hiehot. Arvostelussa huomio kiinnitettiin erityisesti ulkomuotoon. Eläinnäyttely herätti myös monet messuvieraat pohtimaan miten eläimet kokevat hälyisen esiintymiskehän. Ihmisiä, koiria ja härveleitä kuhiseva messualue saattoi olla pelottava rauhallisiin kotioloihin tottuneille eläimille. Isojen eläinten totuttaminen näyttelytilanteeseen onkin vaativa tehtävä, jossa tarvitaan eläinystävällisten koulutusmenetelmien osaamista.

Messuilla maatalousalan yritykset ja toimijat esittäytyivät. Erilaisia maatalouteen liittyviä koneita ja laitteita esiteltiin. Messulavalla kuultiin maatalousalan vaikuttajien haastatteluja ja myös tuore maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kunnioitti messuja vierailullaan.

Etkö päässyt messuille, mutta haluaisit osallistua kyselyyn? Oheisen linkin kautta pääset täyttämään samanlaisen nettikyselyn!

Marianna Norring