Siirry sisältöön

Luontoa suojelemalla edistämme myös eläinten hyvinvointia

4.9.2023Blogi

Sinisorsa seisoo rannalla sammaleen päällä.

Roskat vaarantavat luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia

Luonnon roskaantuminen ja erityisesti muoviroska on maailmanlaajuinen ongelma, johon haetaan ratkaisuja. Metsien ja vesien roskaantuminen pilaa luontoa ja aiheuttaa vaaraa eläimille. Roskat voivat aiheuttaa luonnon eläimille monenlaista vaivaa, vangita tai rampauttaa eläimiä. Myös kotieläimet voivat kärsiä roskista. Korkeasaaren villieläinsairaala hoitaa roskiin takertuneita luonnon eläimiä. Parasta tietysti olisi, ettei roskia jäisi luontoon lainkaan.

Muovin hajoaminen luonnossa kestää kauan. Muovin kulutusta pyritäänkin jo EU:ssa ja kansainvälisin sopimuksin rajoittamaan, ja sen kierrätystä lisäämään. Meriin päätyneet muovit ja mikromuovit seilaavat lauttoina valtamerissä, ja mikromuoveja on löydetty jo ravintoketjuihin kulkeutuneina – jopa meistä ihmisistä.

Kalastusvälineet, kuten siimat, koukut, uistimet, verkot ja katiskat on tehty erityisen kestäviksi. Tällä on kuitenkin haittapuolensa, sillä kalastusvälineet eivät hajoa luonnossa, vaan hylättyinä aiheuttavat vaaratilanteita luonnon eläimille. Rannalle unohtunut siima saattaa kietoutua linnun jalkaan ja eläimen on vaikea vapautua siitä. Seurauksena voi olla pitkäaikainen haitta liikkumiselle tai este syömiselle. Siiman pätkän rannalle jättänyt kalastaja ei ole osannut arvata, miten pitkäaikaista ahdinkoa roskaamisesta voi aiheutua yksittäiselle eläimelle.

Hylätyt verkot haamukalastavat pinnan alla

Siimojen lisäksi myös muut kalastusvälineet voivat hylättyinä aiheuttaa haittaa luonnon eläimille. Hylätyt verkot voivat haamukalastaa veden alla pitkään, ja rannalle jääneet katiskat houkutella maaeläimiä satimeen. Koukkuun saattaa vahingossa astua jopa paljasjalkainen ihmislapsi.

Haamuverkkoja syntyy pääosin tahattomasti. Ammattimaisessa kalastuksessa verkkoja ja trooleja menetetään niiden takertuessa pinnanalaisiin muotoihin. Myös virkistyskalastajilta katoaa verkkoja. Pyydyksiä katoaa myös riittämättömän merkinnän vuoksi. Useimmiten pyydysten menettäminen tapahtuu vaikeissa sääoloissa kuten jäiden liikkuessa. Tahallinen toiminta liittyy yleensä laittomaan kalastukseen.

Kulutuksen hillitseminen ja kierrätyksen lisääminen auttavat luonnon säilymistä puhtaana

EU:n kertakäyttömuovidirektiivin ansioista kalastusvälineiden myyjät velvoitetaan hoitamaan kalastusvälineiden kierrätys. Tulevaisuudessa käytetyt kalastusvälineet voidaan palauttaa kierrätykseen.

Jätelaki kieltää roskaamisen. Kalastajien onkin tärkeää välittää viestiä toisilleen roskaantumisen luonnolle ja eläimille aiheuttamasta haitasta ja kerätä omat roskansa.

Roskien keräilykampanjat lisäävät tietoisuutta

Rantojen siivous kuuluu viime kädessä kunnan vastuulle. Erilaiset yksityisten ihmisten alulle panemat siivouskampanjat tai Ylen roskapussikampanja voivat herätellä roskien keräilyyn, ja lisätä tietoisuutta roskaantumisen haitoista. Kaikille rantojen käyttäjille puhdas luonto on tärkeä osa luontokokemusta.

Teksti: Marianna Norring

Lue lisää

Korkeasaaren villieläinsairaala

EU:n strategia muovijätteen vähentämiseksi

Ympäristöministeriön tiedote, Neuvottelut muovisaastumista estävästä sopimuksesta etenivät Pariisissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mikromuovit

Suomen ympäristökeskus, Tietoa haamuverkoista

Jätelaki