Siirry sisältöön

Lausunto porsaiden kastraation tutkinnon osan lisäämisestä Maatalousalan ammattitutkintoon

20.7.2023Lausunnot

Lausunto uuden valinnaisen tutkinnon osan lisäämisestä Maatalousalan ammattitutkintoon

Opetushallitukselle 20.7.2023

 

Eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin sekä tukea toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida luonnosta uuden valinnaisen tutkinnonosan lisäämisestä Maatalousalan ammattitutkintoon. Tutkinnon osa ”Porsaiden kastraatio” on tärkeä eläinten hyvinvointilain edellyttämien käytäntöjen muutoksessa.

Kastraation ja siihen liittyvän puudutuksen ja kivunhoidon osaaminen lisäävät konkreettisella tavalla porsaiden hyvinvointia ja vähentävät kivun kokemusta kastraatioon liittyen. On myönteistä, että näyttö annetaan todellisessa kastrointitilanteessa ja että näytössä kastroitavia eläimiä on 10, jolloin osaaminen tulee todennettua riittävän hyvin. Kastroinnin osaamisen näyttäminen käytännön työtehtävissä puuduttamalla ja kastroimalla porsaita on myönteinen asia eläinten hyvinvoinnin kannalta. Tällä tavoin kastroidut porsaat voivat jatkaa lihantuotannossa eivätkä kärsi toimenpiteestä pelkästään koulutustarkoituksessa.

Kiitämme mahdollisuutta valita tutkinnon osa useilla osaamisaloilla, mikä lisännee koulutuksen suosioita. Teoriaopetus eläinten hyvinvoinnista ja sen merkityksestä voi olla tarpeen, jos tutkinnon osan voi suorittaa erillisenä kokonaisuutena. Lisäksi olisi hyvä varmistaa perusosaaminen eläinten kivuntunnosta ja kivunhoidosta ja sen merkityksestä. Nämä voivat olla tärkeitä tietoja motivoimaan huolellisuuteen puudutuksessa ja kipulääkkeen antamisen ajoittamisessa. Myös perustiedot siitä, kuinka käsittelystressiä voidaan minimoida, olisi tärkeää sisältyä koulutukseen.

Osaamisen arvioinnin ja hyväksytyn suorituksen kriteereihin ehdotamme lisättävän: (lisättävät sanat korostettu)

  • edistää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä huomioiden sikojen fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet ja pyrkii toiminnallaan välttämään eläimille aiheutuvaa kärsimystä ja stressiä ja kipua
  • ymmärtää kivunhoidon ja eläinten hyvinvoinnin merkityksen
  • puuduttaa porsaat asianmukaisesti ja seuraa puudutuksen onnistumista

 

Marianna Norring

Asiantuntija

 

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies