Siirry sisältöön

Vasikoiden vierihoidon uudet mahdollisuudet

4.7.2023Blogi

Vasikoiden pidempi vierihoito maidontuotannossa, eli vasikoiden ja lehmien pitäminen yhdessä on yksi tapa lisätä eläinten hyvinvointia. Pidempi vierihoito antaa vasikoille ja lehmille enemmän mahdollisuuksia toteuttaa luontaisia käyttäytymismallejaan.

Vasikoiden kannalta vierihoito tarkoittaa yleensä vapaata tai lähes vapaata maidon saantia, mikä johtaa virkeisiin vasikoihin, joilla on energiaa leikkiä. Kasvu on yleensä nopeampaa kuin rajoitetulla maito- tai maitojauhejuotolla. Lisäksi nuorilla eläimillä on mahdollisuus oppia asioita vanhempia tarkkailemalla.

Vierihoidon yhteydessä on usein oltu huolissaan siitä, että vasikat altistuvat aikuisten eläinten kautta taudinaiheuttajille. Tutkimusten mukaan niiden terveys ei kuitenkaan vierihoidossa huonone, vaan saattaa joissain tapauksissa jopa parantua.

Vierihoitomallissa myös lehmä saa toteuttaa luontaista käyttäytymistään. Vastasyntyneestä vasikasta erottamisen vaikutuksista emän hyvinvointiin on kuitenkin vielä varsin vähän tutkimustietoa. Tietoa puuttuu myös vasikkakontaktin hyvinvointivaikutuksista.

Uudet suositukset kannustavat vierihoidon lisäämiseen

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA suositti uusimmassa nautojen hyvinvointia koskevassa linjauksessaan, että vasikoita pidettäisiin emän kanssa muutamia päiviä tai vähintään vuorokausi. EFSAn asiantuntijoiden mukaan tällöin vasikan elinkykyisyys paranee, mutta erottaminen ei vielä aiheuta eläimille suurta stressiä, koska vasikka ei ole leimautunut emoon. Linjauksessa todetaan, että imettäjälehmäsysteemeillä voidaan saavuttaa joitakin samoja hyvinvoinnin parannuksia kuin silloin kun vasikka pidetään emänsä kanssa.

EFSA kuitenkin tunnistaa, että pitkällä tähtäimellä vasikoiden pitämisen oman emän kanssa koko juottokauden ajan tulisi yleistyä. EFSA myös peräänkuuluttaa lisää tutkimusta vierihoidon optimaalisista ratkaisuista.

Emän ja vasikan kontaktin toteuttamiseen on monia tapoja

Vierihoitoa voidaan toteuttaa tiloilla erilaisissa muodoissa. Oman emän vierihoidossa kukin lehmä hoitaa omaa vasikkaansa. Imettäjälehmäsysteemissä yksi lehmä imettää kahdesta neljää vasikkaa, joista vain yksi saattaa olla sen oma jälkeläinen. Useimmat lehmistä eivät kuitenkaan saa hoitaa vasikkaansa, joten järjestely hyödyttää enimmäkseen vasikoita.

Koska lypsylehmän tuottama maitomäärä on niin suuri, että yksi vasikka ei kykene kaikkea juomaan, voi emä käydä myös lypsyllä. Emon ja vasikan yhdessäoloaikaa voidaan rajoittaa. Joskus eläimet voivat olla yhdessä rajoituksetta, kun taas toisella tilalla niitä pidetään yhdessä vain lypsyn jälkeen tai vaikkapa puolet vuorokaudesta. Eri vierihoitojärjestelmissä on erilaiset tilavaatimukset ja eläinten siirtely, ruokinta ja sairaiden eläinten hoitotoimenpiteet on suunniteltava etukäteen, jotta vierijakso sujuisi juohevasti.

Vierotusvaihe tuottaa päänvaivaa tutkijoille

Yksi erityistä tarkkuutta ja suunnittelua vaativa vaihe vierihoidossa on vasikoiden vieroitus maitojuotolta ja erotus imettäjälehmästä tai emästä. Erotus tapahtuu useimmiten noin kahden-kolmen kuukauden iässä, eli paljon aiemmin kuin emo luonnossa vierottaisi vasikan. Siksi tämä vaihe on eläimille stressaava. Stressiä voidaan kuitenkin koettaa vähentää eri tavoin. Vasikat ja lehmät voidaan esimerkiksi erotuksen jälkeen pitää vierekkäisissä karsinoissa, jotta niillä on mahdollisuus seurustella aidan läpi. Vasikoille voidaan myös tarjota maitoa vielä jonkin aikaa erotuksen jälkeen. Jos vierihoito toteutetaan hyvin, muutaman kuukauden ikäisinä vapaasti maitoa imeneet vasikat ovat kasvaneet hurjasti. Niillä on hyvä vastustuskyky ja ne ovat oppineet lehmän tavoille eli syömään kiinteää rehua ja kunnioittamaan laumajärjestystä.

Eläinten hyvinvoinnin tutkijoiden tavoitteena on tulevaisuudessa arvioida, minkälaisella ja kuinka pitkällä vierihoidolla saavutetaan paras hyöty sekä vasikan että lehmän kannalta. Samalla on tärkeää, että myös lypsy sujuu ja tila saa riittävästi maitoa myyntiin. Mikäli vierihoito nostaa tuotannon kustannuksia, olisi myös maidosta saatava korkeampi hinta.

 

Teksti: Mikaela Mughal

Kirjoittaja on Luonnonvarakeskuksen tutkija, joka työskentelee CowCalfSolutions-hankkeessa ja valmistelee väitöskirjaansa vasikoiden pidemmän vierihoidon vaikutuksista emään. Mughal piti esityksen eläinsuojeluasiamiehen ja Eläinten hyvinvointikeskuksen Nautojen hyvinvointi ‑webinaarissa.

Lue lisää

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tieteellinen arvioi vasikoiden hyvinvoinnista.