Siirry sisältöön

Lausunto vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä

30.6.2023Lausunnot

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023–2026

Maa- ja metsätalousministeriölle, 30.6.3023

Eläinsuojeluasiamies kannattaa ehdotusta vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämiseksi metsästysvuosina 2023–2026. Kantojen suojelun lisäksi kiellon avulla voidaan edistää luonnonvaraisten lintujen hyvinvointia. Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että riistaa ammuttaessa pyritään tarkkaan, heti tappavaan osumaan ja siten vähennetään riskejä eläinten haavoittumiselle ja kärsimyksen pitkittymiselle. Kuten muistiossa tuodaan esiin, hämärämetsästyksen kielto vähentää riskejä lintujen haavoittumiselle, sillä paremmissa valaistusolosuhteissa etäisyyttä voi arvioida paremmin ja lähestyvän linnun aikaisempi havaitseminen parantaa ampumatilannetta ja osumatarkkuutta. Lisäksi valoisaan aikaan haavakot on helpompi löytää ja lopettaa nopeasti, ja näin kärsimyksen pitkittyminen voidaan välttää. On tärkeää, että hämärämetsästyksen kielto laajenee tulevaisuudessa myös muihin riistaeläinlajeihin.

Eläinsuojeluasiamies on aiemmassa 16.6.2021 antamassaan lausunnossaan puoltanut ehdotusta ravintohoukuttimen hyödyntämisen kieltämiseksi vesilintujen metsästyksessä. Ravintohoukuttimen käytön kielto olisi tarpeen niin taantuneiden vesilintulajien suojelun kuin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies