Siirry sisältöön

Suomen on tärkeää tavoitella kunnianhimoista eläinten hyvinvointipolitiikkaa – ehdotamme politiikkasuosi­tuksessa eläinten hyvinvoinnin edistämisen keinoja

6.9.2022Blogi

Joutsen laskeutuu veteen.

Eläinten hyvinvointi on kasvava politiikan alue. Yhteiskunnallinen keskustelu eläinten hyvinvoinnista voimistuu, ja kansalaiset odottavat eläinten nykyistä parempaa suojelua ja arvostusta. Nykyiseen hallituksen ohjelmaan on kirjattu useita eläinten hyvinvointia edistäviä toimia. On tärkeää, että Suomessa jatketaan eläinten hyvinvointipolitiikan vahvistamista ja asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Eläinten hyvinvointipolitiikan keskeisiä keinoja käsitellään ehdotuksessa, jonka eläinsuojeluasiamies on julkaissut yhdessä Eläinten hyvinvointikeskuksen kanssa. Ehdotuksessa nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun eläinten hyvinvointikysymyksiä, jotka edellyttävät poliittista päätöksentekoa. Politiikkasuosituksessa katse suunnataan lähitulevaisuuteen ja tulevaan vaalikauteen.

Politiikkasuosituksen ehdotukset korostavat jatkuvuuden tarvetta eläinten hyvinvoinnin eteen tehdyille politiikkatoimille sekä nostavat esiin myös uusia avauksia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Politiikkasuosituksessa nostamme esiin seuraavia ehdotuksia:

Eläinten hyvinvointia eteenpäin uusin asetuksin ja vanhoja asetuksia uudistaen

Eläinten hyvinvointilaki on 12 vuoden valmistelun jälkeen tärkeää saada maaliin tämän hallituskauden aikana. Seuraavalla vaalikaudella tehdään ratkaisevan tärkeitä eläinten hyvinvointia koskevia päätöksiä, sillä eläinten hyvinvointilain nojalla uudistetaan eläinten hyvinvointia koskevat asetukset.

Lain nojalla on annettava mahdollisimman pian valtioneuvoston asetukset eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja eläinjalostuksesta. Jälkimmäisellä tulee varmistaa keinot puuttua eläinten hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen. Lajikohtaisista asetuksista kiireellisin on turkiseläinten suojelua koskeva asetus, jonka uudistus on käynnistetty jo vuonna 2013. Myös seura- ja harrastuseläimiä koskeva asetus on uudistettava ja säädettävä sallituista lemmikkieläinlajeista, ja asetus kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä saatettava valmiiksi.

Eläinsuojeluasiamiehen virka vakinaiseksi

Eläinsuojeluasiamiehen virka on perustettu kaksi kertaa määräaikaisena (2013–2015 ja 2020–2023). On tärkeää, että tulevassa hallitusohjelmassa huolehditaan viran jatkamisesta, jotta nykyisen viran aikana toteutettu sidosryhmätyö sekä toiminta eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi saavat jatkuvuutta ja tukevat viran pitkäjänteistä kehittämistä. Suomessa on tarve viranomaistoimijalle, joka seuraa ja arvioi lainsäädännön kehitystä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta sekä luo keskusteluyhteyksiä ja yhteistyötä toimijoiden välille eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Muiden valtuutettujen tapaan eläinsuojeluasiamiehen virasta tulisi säätää lailla ja viranhaltijalla tulisi olla käytössään muuta henkilökuntaa.

Lisää vaikuttavuutta eläinneuvottelukunnille ja katse luonnonvaraisten eläinten hyvinvointiin uuden neuvottelukunnan avulla

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme kansallista eläinneuvottelukuntaa: tuotantoeläinten hyvinvoinnin, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin, sekä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta. Neuvottelukuntien työn vaikuttavuutta on syytä parantaa ja näkemystä luonnonvaraisten eläinten hyvinvointikysymyksiin laajentaa. Suomeen tarvitaan uusi luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, joka tukee viranomaisten ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä tekee ehdotuksia ja lausuntoja luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Lisäksi eläinetiikan keskustelua on tärkeää vahvistaa neuvottelukunnissa.

Eläinten hyvinvointi osaksi kestävää ruokajärjestelmää

Kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta on sitouduttu edistämään Suomessa. Kestävään ruokavalioon siirtymisessä on asetettava keskiöön ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen hyvinvointi. Eläinten hyvinvointi on nähtävä olennaisena osana kestävää ruokajärjestelmää ja huomioitava valittaessa keinoja, joilla vähennetään ruoantuotannon ilmastopäästöjä. On tärkeää, että eläinten hyvinvointimerkinnän käyttöönottoa edistetään poliittisen ohjauksen keinoin, jotta parannetaan kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja mahdollistetaan tuottajille korvaukset eläinten hyvinvointiin tehdyistä panostuksista.

 

Lue politiikkasuositus kokonaisuudessaan: Ehdotus keskeisistä eläinten hyvinvoinnin edistämisen keinoista (pdf).

 

Teksti: Saara Kupsala, eläinsuojeluasiamies ja Tiina Kauppinen ja Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus

Kuva: Olli Leino