Siirry sisältöön

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa

15.7.2022Lausunnot

Lausunto on annettu maa- ja metsätalousministeriölle 15.7.2022.

Viite: VN/17152/2022.

Vasikoiden hyvinvoinnin turvaamisen näkökulmasta on tarpeen, että asetuksella säädetään yksiselitteinen vasikoiden vähimmäisikäraja alle 100 kilometrin kuljetusmatkoilla. Asetusluonnoksessa ehdotetaan vähimmäisiäksi 10 vuorokautta, joka on sama kuin eläinkuljetusasetuksessa (EY N:o 1/2005) säädetty vähimmäisikäraja yli 100 kilometrin kuljetusmatkoilla.

Vasikoiden sairastuminen hengitystietulehduksiin on yleistä vasikkakasvattamoissa. Helsingin yliopiston Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot -hankkeessa toteutetun tutkimuksen mukaan vasikan alhainen välitysikä oli yksi tärkeimpiä vasikoiden kuoleman todennäköisyyteen liittyvistä ja sairastavuutta lisäävistä tekijöistä. Nuoremmat vasikat ovat todennäköisesti alttiimpia tarttuville taudeille niiden kehittymättömämmän immuunijärjestelmän takia. Hankkeessa suunniteltiin laatuvälitysvasikkakonseptia yhteistyössä elinkeinon kanssa. Hankkeessa suunniteltujen laatuvälitysvasikkavaatimusten mukaan vasikka saapuisi vasikkakasvattamoon vähintään 21 vuorokauden ikäisenä, painaisi vähintään 60–70 kg ja olisi rokotettu hengitystieinfektioita vastaan.

Vasikoiden alle 100 kilometrin kuljetusten vähimmäisikäraja tulisi siirtymäajalla säätää kolmeen viikkoon. Korkeampi vähimmäiskuljetusikä olisi tärkeä vasikoiden sairastavuuden vähentämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Siirtymäajan aikana lypsykarjatilat voisivat varautua järjestämään sopivat tilat ja hoidon vasikoille vähintään kolmen viikon ikään saakka myös poikimishuippujen aikana.

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies

Lähteet

Simojoki, H. (2020). Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot – Projektin loppuraportti. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/325854.

Sandelin, A., Hälli, O., Härtel, H., Herva, T., Seppä-Lassila, L., Tuunainen, E., Rautala, H., Soveri, T., & Simojoki, H. (2021). Effect of farm and animal-level factors on youngstock mortality and growth on calf rearing farms. Preventive Veterinary Medicine, 193, [105416]. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105416.