Siirry sisältöön

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

8.9.2021Lausunnot

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 101/2021 vp)

 

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt eläinsuojeluasiamieheltä kirjallista lausuntoa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi. Kiitän mahdollisuudesta lausua lakiesityksestä.

Uuden lain soveltamisalan laajentaminen kattamaan myös lemmikkieläinten tunnistaminen ja rekisteröinti niiden hyvinvoinnin varmistamiseksi on kannatettava ja tervetullut uudistus. On myös hyvä, että lakiesitykseen sisältyvät valtuudet eläinlajikohtaisten maa- ja metsätalousministeriön asetusten antamiseen lemmikkieläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä.

Lemmikkieläinten pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti edistävät vastuullista lemmikkieläinten pitoa ja kauppaa sekä tarjoavat keinon ehkäistä pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Ne myös helpottavat löytöeläinten palautumista nopeammin omistajilleen. Hallituksen ohjelmassa on kirjaus koirien ja kissojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Koirien pakollisesta tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on jo säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, joka tulee voimaan vuonna 2023. Myös kissojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on tarpeen säätää asetuksella mahdollisimman pian. Kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti toisivat keinon puuttua kissoihin liittyviin vakaviin eläinsuojeluongelmiin, kuten kissojen hylkäämiseen ja hallitsemattomasti lisääntyviin kissapopulaatioihin. Kissoja koskeva merkintä- ja rekisteröintivelvoite edistäisi myös löytökissojen palautumista omistajilleen ja kissojen arvostusta lemmikkinä.

Lakiesityksessä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta myönteistä on myös se, että rekisteröintivelvoitetta ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös kaupallisesti koiria, kissoja ja frettejä jäsenvaltioiden välillä ja EU:n ulkopuolelle kuljettavia toimijoita. Myös Tullille esitetty uusi toimivalta valvoa aluehallintoviraston ohella eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista EU:n sisärajoilla on tärkeä lisäys. Nämä uudistukset parantavat viranomaisten mahdollisuuksia puuttua lemmikkieläinten laittomaan maahantuontiin.

Kiitettävää esityksessä on myös se, että Poliisilla olisi toimivalta tunnistusasiakirjan valvontaan eläinkuljetusten valvonnan yhteydessä ja että tunnistusmerkintävelvoite laajenisi koskemaan pitopaikkaan syntyviä kameli- ja hirvieläimiä.

 

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies