Siirry sisältöön

Lausunto luonnokseen maatalousalan perustutkinnon perusteista

3.8.2021Lausunnot

Lausunto Opetushallitukselle luonnokseen maatalousalan perustutkinnon perusteista

Viite: OPH-2445-2021.

Lausunto on jätetty lausuntopalvelu.fi:n kautta 3.8.2021.

Maatalousalan perustutkinnon perusteiden luonnokseen on sisällytetty useita osaamisvaatimuksia, joissa on huomioitu eläinten hyvinvointi. Jotta koulutus tarjoaa eläinten parissa työskenteleville hyvät valmiudet parantaa eläinten hyvinvointia, luonnokseen tarvitaan kuitenkin tarkennuksia.

Eläimen hyvinvointi on eläinyksilön kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläinten hyvän hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää paitsi eläinlajin tarpeiden tuntemusta myös eläimen huomiointia yksilönä. Maatalousalan perustutkinnon perusteisiin onkin tarpeen lisätä eläinten yksilöllisten tarpeiden huomiointi osana eläinten hyvinvoinnin vaateisiin vastaamisessa.

Eläinten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää myös tietoa eläinten käyttäytymisestä, käyttäytymistarpeista ja oppimisesta. Maatalousalan perustutkinnon perusteisiin olisi hyvä lisätä ammattitaitovaatimuksia koskien ymmärrystä eläinten oppimisesta ja eläinten kouluttamisesta eläinystävällisin, positiiviseen vahvistamiseen pohjautuvin menetelmin.

Alla yksityiskohtaiset kommentit luonnokseen:

Tutkinnon osat

2.1. Toiminta maatalousalalla 

Tuotantoeläinten hoidon päivittäiset tehtävät

Opintokokonaisuus on pakollinen usealla osaamisalla. Kohdassa ei mainita kuitenkaan eläinten hyvinvointia lainkaan. Tähän osioon onkin tarpeen lisätä eläinten hyvinvointiin liittyvä osaaminen ja eläinten hyvinvoinnin vaatimusten tunteminen.

2.3. Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, Tuotantoeläinten hoitaminen ja ruokinta

2.4. Lemmikki- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, Lemmikki- ja harraste-eläinten hoitaminen ja ruokinta

Kohdassa on tarpeen tuoda esiin eläinyksilöiden hyvinvoinnin tarpeiden tunnistaminen. Lajityypillisen käyttäytymisen hyödyntäminen mainitaan eläinten käsittelytilanteessa, mutta se on tarpeen huomioida myös muun muassa pito-olosuhteiden järjestämisessä.

2.6. Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Eläinten ruokinta

Ruokinnassa on tarpeen huomioida muun muassa ruoansulatusfysiologian ja terveyden lisäksi eläinten ravinnonhankinta- ja syömiskäyttäytyminen.

2.27. Turkiseläinten nahkonta

Nahkottavien eläinten valinta ja lopettaminen

Kivun aiheuttamisen välttämisen lisäksi on syytä lisätä myös kärsimyksen ja tuskan tuottamisen välttäminen.

2.28. Turkiseläinten jalostaminen

Terveydellisten riskien arvioimisen ja tunnistamisen lisäksi on tarpeen lisätä osioon myös eläinten hyvinvointiin liittyvien riskien arviointi ja tunnistaminen.

2.39. Turkiseläinten kasvattaminen

Eläinten päivittäiset hoitotehtävät

Osioon olisi hyvä lisätä myös eläimen yksilöllisen hyvinvoinnin huomiointi. Lajinomaisen käyttäytymisen huomiointi on syytä ulottaa laajemmalle kuin eläinten käsittelyyn. Kohdassa voi mainita esimerkiksi, että opiskelija tunnistaa eläinten käyttäytymistarpeet ja hänellä on tietoa siitä, miten niiden toteutumista voi edistää.

Arvoperusta

Ammatillisen koulutuksen arvoperustassa tulisi olla maininta eläinten hyvinvoinnista.

Eläinten hoidon osaamisala

Kuvaukseen olisi hyvä lisätä, että eläintenhoitajalla on laajat perustiedot myös eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnin vaatimuksista.

 

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies

 

Eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua eläinten hyvinvointiin liittyvien neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Eläinsuojeluasiamiehen virka pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Eläinsuojeluasiamiehen virka sijaitsee Ruokavirastossa määräaikaisena ajalla 1.9.2020–31.12.2023.