Siirry sisältöön

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistami­sesta ja rekisteröinnis­tä

30.3.2021Lausunnot

Lausunto maa- ja metsätalous­ministeriölle luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Eläinsuojeluasiamies edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua eläinten hyvinvointiin liittyvien neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Eläinsuojeluasiamiehen virka on sijoitettu Ruokavirastoon. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevan lain soveltamisalan laajentaminen kattamaan myös eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi tarpeellisen lemmikkieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin on tervetullut uudistus. Lemmikkieläinten pakollinen tunnistus ja rekisteröinti edistää vastuullista lemmikkieläinten pitoa sekä mahdollistaa puuttumaan paremmin pentutehtailuun ja lemmikkien laittomaan tuontiin. Tunnistus ja rekisteröinti edistävät myös löytöeläinten palautumista nopeammin omistajilleen.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on kirjaus koirien ja kissojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annettiin joulukuussa 2020. On tärkeää, että eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevan lain soveltamisalan laajentaminen lemmikkieläimiin niiden hyvinvoinnin varmistamiseksi edistää kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä säätämistä. Kissoihin liittyviä vakavimpia eläinsuojeluongelmia on kissojen hylkääminen sekä vapaasti lisääntyvät puolivillit kissat. Löytöeläintaloissa valtaosa löytöeläimistä on kissoja, joista vain pieni osa palautuu koteihinsa. Eläinten hyvinvointikeskuksen selvityksen mukaan kissojen hylkäämisen tai hoidotta jätön voi tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin seurauksena olettaa pitkällä aikavälillä vähenevän, kun merkittyjen kissojen osuus kaikista kissoista kasvaa. Lisäksi kissojen merkintä ja rekisteröinti vaikuttaisivat omistajien asenteisiin kissoista huolehtimiseen ja edistäisivät kissojen arvostusta. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lisäisi kynnystä kissan hylkäämiseen, sillä omistajan voisi saattaa helpommin vastuuseen. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti mahdollistaisivat myös kissojen omistajuuden selvittämisen, ja villiintyneet ja kodittomat kissat olisi helpompi erottaa karanneista kotikissoista.

On hyvä, että lakiesitysluonnoksen mukaan valvonnan piiriin olisivat tulossa kaupallisesti koiria, kissoja, frettejä jäsenvaltioiden välillä ja EU:n ulkopuolelle kuljettavat toimijat. Lisäksi Tulli voisi uutena toimivaltaisena viranomaisena suorittaa EU:n sisärajoilla muun valvonnan yhteydessä eläinten tunnistamisen valvontaa. Nämä edistävät viranomaisten mahdollisuuksia puuttua lemmikkieläinten laittomaan maahantuontiin.

 

Helsingissä 30.3.2021

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies