Siirry sisältöön

Lausunto tieteellisiin tai opetus­tarkoi­tuksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelu­kunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

27.11.2020Lausunnot

Lausunto maa- ja metsätalous­ministeriölle tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (565/2013) 2 §:n muuttamisesta

 

Viite: maa- ja metsätalousministeriön 3.11.2020 päivätty lausuntopyyntö VN/23003/2020-MMM-4.

Kiitän lausuntopyynnöstä. Eläinsuojeluasiamies edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua eläinten hyvinvointiin liittyvien neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Eläinsuojeluasiamiehen virka on sijoitettu Ruokavirastoon. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

2 § Neuvottelukunnan kokoonpano

Kiitän lisäystä siitä, että eläinsuojeluasiamies on mukana neuvottelukunnan kokoonpanossa pysyvänä asiantuntijana. Kuten muistiossa todetaan, on perusteltua, että eläinsuojeluasiamies on mukana tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokoonpanossa, kun otetaan huomioon eläinsuojeluasiamiehen ja neuvottelukunnan tehtävät. Asetusmuutosluonnoksessa eläinsuojeluasiamiehen asema määritellään pysyväksi asiantuntijaksi maa- ja metsätalousministeriön edustajan tavoin. Pysyvän asiantuntijan roolin kuvaus ja perustelut muistiossa olisivat olleet toivottavia. Pysyvänä asiantuntijana eläinsuojeluasiamies voisi osallistua neuvottelukunnan keskusteluihin. Koska eläinsuojeluasiamies ei olisi neuvottelukunnassa mukana jäsenenä, neuvottelukunnan kannat eivät kuitenkaan sitoisi eläinsuojeluasiamiestä, mikä on yhdenmukainen eläinsuojeluasiamiehen itsenäisyyden ja riippumattomuuden kanssa. Yhdenmukaista pysyvän asiantuntijan roolin kanssa on myös se, että eläinsuojeluasiamies voi tehdä työssään neuvottelukunnan työskentelyä ja yhteistyön tukemista ja edistämistä koskevia ehdotuksia ja aloitteita.

 

Helsingissä 27.11.2020

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies